به یاد داشته باش که بلندای آسمان جایگاه ما است .

انواع ماشین فرز:

ماشين فرز افقي

به ماشين فرز ي مي گويند که محور فرز گير به صورت افقي ياتاقان بندي شده است

قسمت هاي مختلف ماشين فرز :

1-بدنه ماشين فرز: جنس آن از چدن است (ريخته گري ) و تمامي قسمتها روي آن سوار مي شود از جمله براي آب صابون در پايه مخزني باز سازي شده است

2- تابلوي برق :در اين قسمت مدار برق کلي دستگاه قرار داده شده است جريان برق کارگاه به آن متصل مي شود و به وسيله کنداکتور و فيوز هايي که در آن قرار داده شده است به الکتروموتورهاي راه اندازي حرکت موتور اصلي دستگاه و حرکت بار به وسيله شستي فرمان و ....که دارد فرمان مي دهد .

وظيفه حفاظت از مدارها نيز به عهده دارد در پايان که بايد جريان اصلي برق را قطع کرد زيرا در غير اين صورت خطر روشن شدن ناخواسته دستگاه به صورت تصادفي بيشتر مي شود و ممکن است که موجب بروز حادثه شود .

3- جعبه دنده اصلي حرکت به وسيله اين جعبه دنده دورهاي مورد نياز فرز کاري به محور ماشين داده مي شود و تعداد دوران بسته به نوع دستگاه فرق مي کند .

4- مکانيزم تنظيم دور

در روي اين دريچه شستي هاي فرمان و استيپ سرعت تند ميز ماشين فرز نصب شده است .

5- کلگي افقي اين قسمت ماشين از چدن ريخته گري شده است و ستوه راهنما هاي آن با روش براده برداري فرم داده شده است و راهنماهاي کلگي از دم چلچله اي است .

تعداد ياتا قان هاي آن يک يا دو عددي مي باشد و اين بسته به اندازه ميله آن دارد و بوسيله چرخ و شانه کلگي افقي حرکت مي کند .

6- ميز اصلي : ميز ماشين فرز با روش براده برداري و با دقت لازم پرداخت شده است زيرا بر روي آن قطعه کار بسته مي شود و نياز به کيفيت سطح بالايي است و دقت ورنيه هاي فک آن دارد زيرا براي ساخت و قطعات کار بايد دقت لازم را داشته باشيم .

7- دستگاه بار اتوماتيک اين قسمت حرکات سه گانه است جهت طولي جهت عرضي و قائم . بوسيله دستگاه انجام مي گردد سرعت هاي آن داده شده اند زيرا براي ماشين کاري قطعات مختلف و حالت هاي مختلف نياز به سرعت هاي مختلف است .

8- محور اصلي : اين محور در بدنه ماشين فرز ياتاقان بندي شده است و حرکت الکتروموتور بوسيله جعبه دنده اصلي ماشين فر ز بر روي آن مستقل مي شود و دنباله مخروطي آن بوسيله پيچي که از درون محور اصلي عبور مي کند در محل خود سفت مي شود .

ماشين فرز عمودي

محور اصلي اين ماشين به طور عمودي ياتاقان بندي شده است و مانند فرز افقي از هشت قسمت تشکيل شده است

1- بدنه 2- تابلوي برق 3- جعبه دنده محور اصلي 4- در جعبه دنده و شستي هاي راه انداز و محور تنظيم دور    5-کلگي عمودي6- ميز اصلي  7- ميز گونيايي 8- دستگاه بار اتوماتيک

سيستم خنک کاري

به منظور کم کردن اصطحکاک بين ابزار و قطعه کار همچنين حفاظت لبه برنده ابزار لازم است از ماده خنک کاري استفاده کرد ( آب صابون ) از آب صابون در فولادهاي معمولي استفاده مي شود براي چدن و آلومينيوم از نفت کربنه استفاده مي شود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۷ساعت 0:59  توسط AMIR  | 

 

آشنايي  با دستگاه فرز

از اين ماشين براي توليد قطعات با تيراژ کم و زياد و پيچيده کاربرد دارد به دليل اينکه ستون اين ماشين به طور يکپارچه ريخته گري شده است . و داراي استحکام  زيادي مي باشند و مي توان سرعت هاي بالا را ماشين کاري

کرد.

سيستم روغن کاري آن توسط پمپ دستي مي باشد اين دستگاه داراي دورها و پيش روي هاي مختلف مي باشد . و ابزارهايي همراه با آن تحويل مشتري داده مي شود از جمله آچارهاي تخت ، رينگي ، بکس ، آلن و ميله فشنگي

به همراه مجموعه فشنگي ها پمپ روغن جعبه ابزار اهرم هندلي حرکت زانويي در راستاي عمودي مشخصات ايجاد مي شود .

دقت ورنيه ها کاتالوگ داده شده است زيرا بايد توجه داشت  که قطعه توليد شده داراي چه  ميزان دقت و  ظرافت مي باشد آيا مي توان اين تلرانس را با اين دستگاه تامين کرد .

به ماشين فرز ي مي گويند که محور فرز گير به صورت افقي ياتاقان بندي شده است

قسمت هاي مختلف ماشين فرز :

1-بدنه ماشين فرز: جنس آن از چدن است (ريخته گري ) و تمامي قسمتها روي آن سوار مي شود از جمله براي آب صابون در پايه مخزني باز سازي شده است

2- تابلوي برق :در اين قسمت مدار برق کلي دستگاه قرار داده شده است جريان برق کارگاه به آن متصل مي شود و به وسيله کنداکتور و فيوز هايي که در آن قرار داده شده است به الکتروموتورهاي راه اندازي حرکت موتور اصلي دستگاه و حرکت بار به وسيله شستي فرمان و ....که دارد فرمان مي دهد .

وظيفه حفاظت از مدارها نيز به عهده دارد در پايان که بايد جريان اصلي برق را قطع کرد زيرا در غير اين صورت خطر روشن شدن ناخواسته دستگاه به صورت تصادفي بيشتر مي شود و ممکن است که موجب بروز حادثه شود .

3- جعبه دنده اصلي حرکت به وسيله اين جعبه دنده دورهاي مورد نياز فرز کاري به محور ماشين داده مي شود و تعداد دوران بسته به نوع دستگاه فرق مي کند .

4- مکانيزم تنظيم دور

در روي اين دريچه شستي هاي فرمان و استيپ سرعت تند ميز ماشين فرز نصب شده است .

5- کلگي افقي اين قسمت ماشين از چدن ريخته گري شده است و ستوه راهنما هاي آن با روش براده برداري فرم داده شده است و راهنماهاي کلگي از دم چلچله اي است .

تعداد ياتا قان هاي آن يک يا دو عددي مي باشد و اين بسته به اندازه ميله آن دارد و بوسيله چرخ و شانه کلگي افقي حرکت مي کند .

6- ميز اصلي : ميز ماشين فرز با روش براده برداري و با دقت لازم پرداخت شده است زيرا بر روي آن قطعه کار بسته مي شود و نياز به کيفيت سطح بالايي است و دقت ورنيه هاي فک آن دارد زيرا براي ساخت و قطعات کار بايد دقت لازم را داشته باشيم .

7- دستگاه بار اتوماتيک اين قسمت حرکات سه گانه است جهت طولي جهت عرضي و قائم . بوسيله دستگاه انجام مي گردد سرعت هاي آن داده شده اند زيرا براي ماشين کاري قطعات مختلف و حالت هاي مختلف نياز به سرعت هاي مختلف است .

8- محور اصلي : اين محور در بدنه ماشين فرز ياتاقان بندي شده است و حرکت الکتروموتور بوسيله جعبه دنده اصلي ماشين فر ز بر روي آن مستقل مي شود و دنباله مخروطي آن بوسيله پيچي که از درون محور اصلي عبور مي کند در محل خود سفت مي شود .

ماشين فرز عمودي

محور اصلي اين ماشين به طور عمودي ياتاقان بندي شده است و مانند فرز افقي از هشت قسمت تشکيل شده است

1- بدنه 2- تابلوي برق 3- جعبه دنده محور اصلي 4- در جعبه دنده و شستي هاي راه انداز و محور تنظيم دور    5-کلگي عمودي6- ميز اصلي  7- ميز گونيايي 8- دستگاه بار اتوماتيک

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ساعت 23:42  توسط AMIR  |